263 – Bulk- og Borekaksanlegg Tananger
Byggherre: Risavika Havn AS
Beskrivelse: Bygging av kombinert borekaks- og bulkanlegg i totalentreprise, sluttbruker Halliburton.
Byggeperiode: Oktober 2011 – Januar 2013