SPONSORPROSJEKT I THAILAND

Gjennom vår samarbeidspartner, Karen Development Service Foundation (KDSF) er Birken & Co med og støtter humanitært arbeid i Thailand. Arbeidet ledes gjennom lokale krefter og med god personlig kjennskap til de rådende forhold. Gjennom flere år har arbeidet mottatt støtte fra Diakonia (Svenske Bistandsmidler) og fra og med 2009 har Birken & Co sponset arbeidet.…

RISAVIKA HAVN

204 – Risavika Havn Byggherre: Risavika Havn AS Totalentreprenør: T.Stangeland Maskin AS Beskrivelse: I total underentreprise var Birken & Co ansvarlig for; – Mudring av ca. 600.000 m3 løsmasse – Undervannssprengning av ca. 30.000 m3 fjell – Presisjonsfylling av 1.3 mill. m3 sprengstein. Kontraktssum: 118 mill. Byggeperiode: Juni 2006 – Oktober 2007 Relaterte filer:  …

SJØTRAPPER STAVANGER

207 – Sjøtrapper 1000 Årsstedet Byggherre: Stavanger kommune Hovedentreprenør: Rygg Maskin AS Beskrivelse: I underentreprise fundamenterte, prefabrikkerte, transporterte og installerte Birken & Co en 400 tonns granitt / betongtrapp i Indre Vågen. Kontraktssum: 7 mill. Byggeperiode: Desember 2006 – April 2007 Relaterte filer:   207 – Trapper 1000 årsstedet [Kompatibilitet

SMÅBÅTHAVN

221 – Småbåthavn Dusavik Byggherre: NorSea Group AS Beskrivelse: Bygging av molo og opparbeidelse av 126 båtplasser Kontraktssum: 28 mill. Byggeperiode: April 2008 – Mai 2009 Relaterte filer:   221 – SMÅBÅTHAVN DUSAVIK

VESTBASE KAI 4 & 5

237 – Vestbase kai 4 & 5 Byggherre: Vestbase Beskrivelse: Flerbrukskai spesielt designet for mottak og lagring av ankerkjetting Kontraktssum: 115 mill. Byggeperiode: November 2009 – Februar 2011 Relaterte filer:  237 – Vestbase kai 4 & 5

HESTHOLMEN BRO

240 – Hestholmen Bro Byggherre: Risavika Eiendom Beskrivelse: Totalentreprenør for fundamentering og betongarbeider Kontraktssum: 2,2 mill. Byggeperiode: Juni – September 2010 Relaterte filer:  240 – Hestholmen Bro

POLARBASE 2011 – NY KAI

253 – Polarbase 2011 – ny kai Byggherre: Polarbase AS v/Herold Paulsen Beskrivelse: Prosjektering og bygging av plasstøpt pelekai med lengde 80 m og vanndyp -15 m. (NN1954). Opparbeidelse av landarealer på ca. 50 mål som inkluderte sprenging av ca. 150.000 fm3 fjell. Byggeperiode: April 2011 – Juni 2012 Relaterte filer:  253 – Polarbase 2011…

MGO ANLEGG TANANGER

261 – MGO Anlegg Tananger Byggherre: NorSea AS Beskrivelse: Riving av eksisterende tankanlegg og oppføring av to ståltanker á 5000 m3 for lagring og håndtering av Marin Gassolje (MGO). Kontrakten inkluderer grunn- og betongarbeider, ringmur og fundamenter, tanker, rør, ventiler, pumper, styringssystemer, oppgradert rørtrasé og leveransepunkter ved kai. Kontraktssum: 34,1 mill. Byggeperiode: September 2011 –…

BOREKAKSANLEGG TANANGER

263 – Bulk- og Borekaksanlegg Tananger Byggherre: Risavika Havn AS Beskrivelse: Bygging av kombinert borekaks- og bulkanlegg i totalentreprise, sluttbruker Halliburton. Byggeperiode: Oktober 2011 – Januar 2013 Relaterte filer: 263 – Borekaksanlegg Tananger [Kompatibilite

RIGGKAI POLARBASE

269 – Riggkai Polarbase Byggherre: Polarbase AS Beskrivelse: Prosjektering og produksjon av stor element kai med lengde ca. 68 meter. Hvert element veier ca. 350 tonn og monteres med kranskip. Kaien fundamenteres på 37 stk stålrørspeler. Vanndybden foran kaifront skal være elevasjon – 17 meter (NN1954). 7 meter fra kaifront skal vanndybden være -22 meter…