261 – MGO Anlegg Tananger
  • Byggherre: NorSea AS
  • Beskrivelse: Riving av eksisterende tankanlegg og oppføring av to ståltanker á 5000 m3 for lagring og håndtering av Marin Gassolje (MGO). Kontrakten inkluderer grunn- og betongarbeider, ringmur og fundamenter, tanker, rør, ventiler, pumper, styringssystemer, oppgradert rørtrasé og leveransepunkter ved kai.
  • Kontraktssum: 34,1 mill.
  • Byggeperiode: September 2011 – Desember 2012