269 – Riggkai Polarbase
Byggherre: Polarbase AS
Beskrivelse: Prosjektering og produksjon av stor element kai med lengde ca. 68 meter. Hvert element veier ca. 350 tonn og monteres med kranskip. Kaien fundamenteres på 37 stk stålrørspeler. Vanndybden foran kaifront skal være elevasjon – 17 meter (NN1954). 7 meter fra kaifront skal vanndybden være -22 meter (NN1954). For å oppnå riktig vanndybden mudres det ca. 5.000 m³ og undervannsprenges ca. 2.000 m³
Byggeperiode: August 2012 – Juni 2013