204 – Risavika Havn
  • Byggherre: Risavika Havn AS
  • Totalentreprenør: T.Stangeland Maskin AS
  • Beskrivelse: I total underentreprise var Birken & Co ansvarlig for;

– Mudring av ca. 600.000 m3 løsmasse

– Undervannssprengning av ca. 30.000 m3 fjell

– Presisjonsfylling av 1.3 mill. m3 sprengstein.

  • Kontraktssum: 118 mill.
  • Byggeperiode: Juni 2006 – Oktober 2007