207 – Sjøtrapper 1000 Årsstedet
  • Byggherre: Stavanger kommune
  • Hovedentreprenør: Rygg Maskin AS
  • Beskrivelse: I underentreprise fundamenterte, prefabrikkerte, transporterte og installerte Birken & Co en 400 tonns granitt / betongtrapp i Indre Vågen.
  • Kontraktssum: 7 mill.
  • Byggeperiode: Desember 2006 – April 2007