221 – Småbåthavn Dusavik
  • Byggherre: NorSea Group AS
  • Beskrivelse: Bygging av molo og opparbeidelse av 126 båtplasser
  • Kontraktssum: 28 mill.
  • Byggeperiode: April 2008 – Mai 2009

Relaterte filer:   221 – SMÅBÅTHAVN DUSAVIK

Invalid Displayed Gallery