FERJEKAI – E39 – ARSVÅGEN

318 FERJEKAI E39 ÅRSVÅGEN – DYK DALB Byggherre: Statens Vegvesen Beskrivelse: Fundamentering og bygging av dykdalb inkludert stag og gangbru til eksisterende kai. Byggeperiode: Juli 2015 –Nov. 2015 Bilder

MGO ANLEGG – NORSEA TANANGER

261 TANANGER MG MARINE – GAS, OIL, DIESELTANK ANLEGG – NORSEA Byggherre: NorSea AS Beskrivelse: Riving av eksisterende tankanlegg og oppføring av to ståltanker á 5000 m3 for lagring og håndtering av Marin Gassolje (MGO). Kontrakten inkluderer grunn- og betongarbeider, ringmur og fundamenter, tanker, rør, ventiler, pumper, styringssystemer, oppgradert rørtrasé og leveransepunkter ved kai. Byggeperiode: […]