KVÆRNER STORD – KAIANLEGG

Bilde1

346 Kværner Stord – Nytt kaianlegg

Bilder

Video

Start video