KAI – SKUDE FRYSERI

KAI – SKUDE FRYSERI – 389 Byggherre: Skude Fryseri AS Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende kai. Utførelsesentreprise. Arbeid i forbindelse med ny kai: Peling, prefabrikkering av betongelementer, betongarbeid og montering av kaiutrustning. Byggeperiode: September 2022 – Mars 2023 Bilder

PYNTENESET

PYNTENESET – 380 Byggherre: Pynteneset Eiendom AS Beskrivelse: Totalentreprise. Arbeidene omfattet prosjektering og utførelse av sjøfylling, samt bygging av promenade mot Pyntesundet. Byggeperiode: Desember 2021 – November 2022 Bilder

LAGERSEKSJONER – SVILAND – BT5

LAGERSEKSJON – SVILAND 374 – BYggeTRINN 5 Byggherre: Lagerseksjoner AS. Kontakt byggherre: www.lagerseksjoner.no/sviland Beskrivelse: Totalentreprise. Utvikling av fem bygg à 1800kvm, hvor hvert bygg deles inn i 20 seksjoner. Utomhusplan inkludert teknisk infrastruktur for VA og overvannshåndtering, samt asfaltering. Byggeperiode – Trinn 1-4: Juni 2021 – Juni 2022 Byggeperiode – Trinn 5: Oktober 2022 – […]