TJENESTER

Birken & Co utfører et bredt spekter av prosjekter i totalentrepriser. Typiske prosjekt kan være utvikling av næringsbygg, kai- og havneanlegg, MGO- og bulkanlegg, inspeksjon og vedlikehold.

Kai- og havneanlegg

Birken & Co har spesialkompetanse på utvikling, nybygging og rehabilitering av kai- og havneanlegg i Norge.  

Våre folk har lang erfaring på dette feltet. Vi sørger for alt fra prosjektering til ferdig leveranse. I god dialog med våre kunder, finner vi ofte kreative og innovative løsninger for å dekke behovene til kundene våre. 

Næringsbygg

Våre ansatte har god kompetanse innenfor nybygg, ombygging og rehabilitering av næringsbygg. 

Sammen med kundene kan vi finne gode og kreative veivalg for å optimalisere løsningene. 

Miljø og grønne løsninger

Birken & Co har fokus på å bidra til innovative og bærekraftige løsninger for våre kunder. Vi har levert forsyningsanlegg med opplegg for landstrøm, som bidrar til redusert utslipp fra skip som ligger ved kai. Vi har bygd ut Lindøy kai som er spesielt tilrettelagt for å kunne brukes av batteridrevne hurtigbåter. Med vår kunnskap og innovative tekniske løsninger ønsker vi å bidra til at kundene våre oppnår gode miljøgevinster.

Inspeksjon og vedlikehold av kaier

Birken & Co kan tilby tilstandsrapport, inspeksjon og vedlikehold for kaier- og havneanlegg. Vi leverer også handlings- og vedlikeholdsplaner knyttet til dette.

Forsyningsanlegg

Birken & Co har kompetanse og erfaring i nybygg og vedlikehold av forsyningsanlegg, herunder MGO- og bulkanlegg. Vi har levert flere prosjekter innenfor dette i Norge.

Byggfornying

Gjennom vårt datterselskap Byggfornying AS kan vi tilby ombygginger, fasade- og energiforbedring, påbygg/tilbygg av både kontor, lager, kjøpesenter, butikker og  næringsbygg. Se www.byggfornying.no for mer info.

Moment Betong

Moment Betong er et entreprenørselskap etablert i 2021 med formål å gjennomføre betongarbeider.

Aktivitetene spenner fra prosjekter med tungt betongarbeid til prosjekter sammensatt av betong, betongelementer og stålkonstruksjon. Selskapet er en del av Birken & Co. Se www.momentbetong.no for mer info.