KAI – SKUDE FRYSERI

KAI – SKUDE FRYSERI – 389 Byggherre: Skude Fryseri AS Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende kai. Utførelsesentreprise. Arbeid i forbindelse med ny kai: Peling, prefabrikkering av betongelementer, betongarbeid og montering av kaiutrustning. Byggeperiode: September 2022 – Mars 2023 Bilder

TANANGER – OMBYGGING – LAGER

361 – Nybygg – Bygg T100 – Tananger Byggherre: Norsea AS Leietakere: Halliburton, NOFO og Technip FMC. Beskrivelse: Rehabilitering av Bring terminalen (Bygg 100) i Tananger. Bygning gjort om fra logistikksenter og varelager til moderne industrilokaler, verksted og administrasjon. Demolering og riving av eksisterende betonggulv og støp av nytt fiberarmert gulv, i underkant av 7000m². […]

POLARBASE 2011 – NY KAI

253 – Polarbase 2011 – ny kai Byggherre: Polarbase AS v/Herold Paulsen Beskrivelse: Prosjektering og bygging av plasstøpt pelekai med lengde 80 m og vanndyp -15 m. (NN1954). Opparbeidelse av landarealer på ca. 50 mål som inkluderte sprenging av ca. 150.000 fm3 fjell. Byggeperiode: April 2011 – Juni 2012 Bilder

VESTBASE KAI 4 & 5

237 – Vestbase kai 4 & 5 Byggherre: Vestbase Beskrivelse: Flerbrukskai spesielt designet for mottak og lagring av ankerkjetting Byggeperiode: November 2009 – Februar 2011 Bilder

HESTHOLMEN BRO

240 – Hestholmen Bro Byggherre: Risavika Eiendom Beskrivelse: Totalentreprenør for fundamentering og betongarbeider Byggeperiode: Juni – September 2010 Bilder

BOREKAKSANLEGG TANANGER

263 – Bulk- og Borekaksanlegg Tananger Byggherre: Risavika Havn AS Beskrivelse: Bygging av kombinert borekaks- og bulkanlegg i totalentreprise, sluttbruker Halliburton. Prosjektet omfattet etablering av 1800m2 bulkplate direktefundamentert. Bygg på 2000m2 bestående av miksehall, lagerhall, takoverbygg og produksjonshall med 12stk kammer for lagring av ca.1250m3 kaks. Byggeperiode: Juni – September 2010 Bilder

SMÅBÅTHAVN

221 – Småbåthavn Dusavik Byggherre: NorSea Group AS Beskrivelse: Bygging av molo og opparbeidelse av 126 båtplasser Byggeperiode: April 2008 – Mai 2009 Bilder

RISAVIKA HAVN

204 – Risavika Havn Byggherre: Risavika Havn AS Totalentreprenør: T.Stangeland Maskin AS Beskrivelse: I total underentreprise var Birken & Co ansvarlig for; – Mudring av ca. 600.000 m3 løsmasse – Undervannssprengning av ca. 30.000 m3 fjell – Presisjonsfylling av 1.3 mill. m3 sprengstein. Byggeperiode: Juni 2006 – Oktober 2007 Bilder

SJØTRAPPER STAVANGER

207 – Sjøtrapper 1000 Årsstedet Byggherre: Stavanger kommune Hovedentreprenør: Rygg Maskin AS Beskrivelse: I underentreprise fundamenterte, prefabrikkerte, transporterte og installerte Birken & Co en 400 tonns granitt / betongtrapp i Indre Vågen. Byggeperiode: Desember 2006 – April 2007 Bilder

SPONSORPROSJEKT I THAILAND

Gjennom vår samarbeidspartner, Karen Development Service Foundation (KDSF) er Birken & Co med og støtter humanitært arbeid i Thailand. Arbeidet ledes gjennom lokale krefter og med god personlig kjennskap til de rådende forhold. Gjennom flere år har arbeidet mottatt støtte fra Diakonia (Svenske Bistandsmidler) og fra og med 2009 har Birken & Co sponset arbeidet. […]