Årdal Industri kai

ÅRDAL INDUSTRIKAI – 408 Byggherre: Hjelmeland kommune Entrepriseform: Utførelsesentreprise Beskrivelse: Ny kai i forbindelse med det nye anlegget til Årdal Aqua. Utdypning, grøfter i sjø, bistand ved rørlegging, grunnarbeider, betongelementer, betongarbeid, og kai-utrustning. Byggeperiode: August 2023 – Juli 2024 Bilder Video

FINNESTADGEILEN 5 – TILBYGG – OMBYGGING

  FINNESTADGEILEN 5 – TILBYGG – OMBYGGING Byggherre: Asset Buyout Partners AS Entrepriseform: Totalentreprise Beskrivelse: Prosjektet innbefatter å rive en del av et eksisterende bygg for deretter å etablere et utvidet tilbygg i Finnestadgeilen. Tilbygget på 720kvm vil bli oppført i stål med stålplatetak som tekkes med papp. Bærekraft har vært et stort fokusområde i […]

KAI – SKUDE FRYSERI

KAI – SKUDE FRYSERI – 389 Byggherre: Skude Fryseri AS Beskrivelse: Utvidelse av eksisterende kai. Utførelsesentreprise. Arbeid i forbindelse med ny kai: Peling, prefabrikkering av betongelementer, betongarbeid og montering av kaiutrustning. Byggeperiode: September 2022 – Mars 2023 Bilder

TANANGER – OMBYGGING – LAGER

361 – Nybygg – Bygg T100 – Tananger Byggherre: Norsea AS Leietakere: Halliburton, NOFO og Technip FMC. Beskrivelse: Rehabilitering av Bring terminalen (Bygg 100) i Tananger. Bygning gjort om fra logistikksenter og varelager til moderne industrilokaler, verksted og administrasjon. Demolering og riving av eksisterende betonggulv og støp av nytt fiberarmert gulv, i underkant av 7000m². […]

CCB ÅGOTNES – KAI

CCB ÅGOTNES – KAI – 356 og 343    Byggherre: CCB Ågotnes Beskrivelse – Trinn 1 – 343 : Totalentreprise. Prosjektering og produksjon av følgende konstruksjon: I en anbudskonkurranse på å rehabilitere kai 31 og 32 der dragere og kaiplate var sterkt korrodert, utarbeidet vi en alternativ løsning. De gamle spissbærende stålrørspelene under kaien var […]

POLARBASE 2011 – NY KAI

253 – Polarbase 2011 – ny kai Byggherre: Polarbase AS v/Herold Paulsen Beskrivelse: Prosjektering og bygging av plasstøpt pelekai med lengde 80 m og vanndyp -15 m. (NN1954). Opparbeidelse av landarealer på ca. 50 mål som inkluderte sprenging av ca. 150.000 fm3 fjell. Byggeperiode: April 2011 – Juni 2012 Bilder

VESTBASE KAI 4 & 5

237 – Vestbase kai 4 & 5 Byggherre: Vestbase Beskrivelse: Flerbrukskai spesielt designet for mottak og lagring av ankerkjetting Byggeperiode: November 2009 – Februar 2011 Bilder

HESTHOLMEN BRO

240 – Hestholmen Bro Byggherre: Risavika Eiendom Beskrivelse: Totalentreprenør for fundamentering og betongarbeider Byggeperiode: Juni – September 2010 Bilder

BOREKAKSANLEGG TANANGER

263 – Bulk- og Borekaksanlegg Tananger Byggherre: Risavika Havn AS Beskrivelse: Bygging av kombinert borekaks- og bulkanlegg i totalentreprise, sluttbruker Halliburton. Prosjektet omfattet etablering av 1800m2 bulkplate direktefundamentert. Bygg på 2000m2 bestående av miksehall, lagerhall, takoverbygg og produksjonshall med 12stk kammer for lagring av ca.1250m3 kaks. Byggeperiode: Juni – September 2010 Bilder

SMÅBÅTHAVN

221 – Småbåthavn Dusavik Byggherre: NorSea Group AS Beskrivelse: Bygging av molo og opparbeidelse av 126 båtplasser Byggeperiode: April 2008 – Mai 2009 Bilder