Kompetanse og erfaring

Birken & Co ble etablert i 2005 og har nøkkelpersonell som besitter lang erfaring innen bygg- og anleggsvirksomhet. 

Typiske byggeoppdrag er kai- og havneanlegg, småbåthavner, næringsbygg, MGO- og bulkanlegg i tilknytning til baser.

Vi utfører prosjekt i totalentrepriser. Vi har en lokal avdeling som utfører oppdrag i Rogaland, og en reiseavdeling som utfører oppdrag i hele landet.
Ved forespørsel angående potensielle prosjekt er vår foretrukne driftsmodell å kunne tilby eget design.

Byggetekniske løsninger

Byggetekniske løsninger utvikles fortrinnsvis i nært samarbeid med byggherren slik at funksjonskrav blir ivaretatt på en optimal måte. 

En slik prosess består først i å identifisere funksjonskrav, dimensjonerende forutsetninger og spesielle forhold som gjøres gjeldende for prosjektet.

På basis av dette designer vi sammen med våre konsulenter den optimale byggtekniske løsninger.
Vår målsetting er å være en fleksibel, seriøs og kvalitetsbevisst samarbeidspartner.