SPONSORPROSJEKT I THAILAND

Gjennom vår samarbeidspartner, Karen Development Service Foundation (KDSF) er Birken & Co med og støtter humanitært arbeid i Thailand. Arbeidet ledes gjennom lokale krefter og med god personlig kjennskap til de rådende forhold. Gjennom flere år har arbeidet mottatt støtte fra Diakonia (Svenske Bistandsmidler) og fra og med 2009 har Birken & Co sponset arbeidet.

I landsbyene i grensetraktene mot Burma i nordvest-Thailand bor mange statsløse mennesker. De er Karenere som gjerne er født i små landsbyer ute i jungelen, og er dermed ikke fanget opp i noe fødselsregister. Karenerne tilhører ulike stammer som har egne språk, kulturer og klesdrakter. De snakker ikke thaispråket. Lokale krefter gjennom KDSF har fokus på å registrere og hjelpe disse til statsborgerskap i Thailand. Det er et møysommelig, men viktig arbeid med søknader til Thaimyndigheter.

Gjennom innvilget statsborgerskap får den enkelte mulighet til å gå på skole og lære seg Thai språket. De får også tilgang på offentlig helsevern. Når barna blir store nok til å livnære seg selv, sender foreldrene dem ofte inn i storbyene. disse havner lett i en situasjon uten arbeid, der prostitusjon er eneste alternativ, men Thaispråket og skolegangen gir håp om å kunne oppnå en bedre fremtid.

I grensetraktene mot Burma er det anlagt flere flyktningeleirer der det bor burmesiske Karenflyktninger. De mangler det meste og derfor er nødhjelpen fra KDSF av stor betydning.

Storparten av Birken & Co sine årlige sponsormidler er avsatt til KDSF sitt humanitære arbeid i Thailand.