SMÅBÅTHAVN

221 – Småbåthavn Dusavik Byggherre: NorSea Group AS Beskrivelse: Bygging av molo og opparbeidelse av 126 båtplasser Byggeperiode: April 2008 – Mai 2009 Bilder