POLARBASE 2011 – NY KAI

253 – Polarbase 2011 – ny kai Byggherre: Polarbase AS v/Herold Paulsen Beskrivelse: Prosjektering og bygging av plasstøpt pelekai med lengde 80 m og vanndyp -15 m. (NN1954). Opparbeidelse av landarealer på ca. 50 mål som inkluderte sprenging av ca. 150.000 fm3 fjell. Byggeperiode: April 2011 – Juni 2012 Bilder

MGO ANLEGG – NORSEA TANANGER

261 TANANGER MG MARINE – GAS, OIL, DIESELTANK ANLEGG – NORSEA Byggherre: NorSea AS Beskrivelse: Riving av eksisterende tankanlegg og oppføring av to ståltanker á 5000 m3 for lagring og håndtering av Marin Gassolje (MGO). Kontrakten inkluderer grunn- og betongarbeider, ringmur og fundamenter, tanker, rør, ventiler, pumper, styringssystemer, oppgradert rørtrasé og leveransepunkter ved kai. Byggeperiode: […]